U5-etapp 4 i TorsåsJohn har tid för posering i skogen.Cecilia har just stämplat vid sista kontrollen.Fanny och Cecilia pustar ut efter sina lopp.Jennie och Nina berättar om sina upplevelser.Ellen och Tea analyserar sina vägval intensivt.Carl, Ellen, Fanny och Kajsa är alla nöjda med dagens tävling.Tekla fick inte med sig Malin på inskolningsbanan i dag.Tilda var glad för att hon hittade alla kontrollerna.Alla 20 EVOK-arna som sprang i dag.