Kallelse till årsmöte 2021

Årsmötet hålls söndag den 31/1-2021, kl 15:00

Förslag från medlemmar till årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda den 3/1-2021.

Årsmötet 2021 hålls digitalt via dator och anmälan görs via mail till Peter Franzén senast den 24/1-2021.

Se även bifogat dokument Kallelse och info inför årsmötet Kallelse och info inför årsmötet

Siv Larsson, 31 Dec 2020
Slutdatum för visning: 25 Jan 2021