Protokoll från senaste zonmötet

Nu finns protokoll från senaste zonmötet i dokumentarkivet.

Efter diskussioner på mötet beslutas att flytta årets ”Ungdomens 5-dagars” till hösten på grund av det rådande pandemiläget. Första etappen flyttas till 24 augusti.

Daniel, 30 Mar 2021
Slutdatum för visning: 30 Apr 2021