Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
Lag
1Daniel Johansson265 [39:32.059]
10:45:10.585 Starttid
0.000 Start
1:17.45 p1. [31]
1:50.45 p2. [33]
3:02.45 p3. [32]
4:27.45 p4. [34]
5:02.45 p5. [35]
5:54.410 p6. [36]
7:28.410 p7. [41]
9:39.415 p8. [40]
11:46.415 p9. [39]
14:52.420 p10. [50]
16:31.420 p11. [49]
18:39.415 p12. [48]
20:16.415 p13. [47]
23:20.420 p14. [46]
26:08.420 p15. [45]
29:03.420 p16. [44]
32:01.420 p17. [43]
34:48.415 p18. [42]
36:10.415 p19. [38]
37:58.410 p20. [37]
39:32.059 Mål
KOK 
2Oskar Lundqvist265 [43:08.004]
11:48:17.011 Starttid
0.000 Start
42.95 p1. [34]
1:59.910 p2. [37]
3:28.915 p3. [38]
6:02.915 p4. [42]
8:53.920 p5. [43]
13:16.920 p6. [44]
16:02.920 p7. [45]
19:28.920 p8. [46]
22:03.915 p9. [47]
23:30.915 p10. [48]
26:31.920 p11. [49]
28:26.920 p12. [50]
32:03.915 p13. [39]
34:21.915 p14. [40]
36:09.910 p15. [41]
37:58.910 p16. [36]
38:56.95 p17. [35]
40:13.95 p18. [33]
40:49.95 p19. [31]
42:24.95 p20. [32]
43:08.004 Mål
NOK 
3Kent Ekdahl240 [51:46.211]
10:37:29.578 Starttid
0.000 Start
44.45 p1. [35]
1:35.45 p2. [34]
3:35.410 p3. [37]
6:00.415 p4. [38]
8:30.415 p5. [42]
13:04.420 p6. [43]
15:36.420 p7. [44]
22:31.420 p8. [45]
27:04.420 p9. [46]
30:37.415 p10. [47]
33:11.415 p11. [48]
36:26.420 p12. [49]
38:58.420 p13. [50]
43:32.415 p14. [39]
46:42.415 p15. [40]
48:52.410 p16. [41]
51:46.211 Mål
EVOK 
4Patrik Lundqvist225 [54:58.004]
11:50:23.011 Starttid
0.000 Start
1:05.95 p1. [34]
3:17.910 p2. [37]
5:18.915 p3. [38]
10:35.915 p4. [42]
14:31.920 p5. [43]
17:29.920 p6. [44]
22:04.920 p7. [45]
25:48.920 p8. [46]
30:44.915 p9. [47]
32:26.915 p10. [48]
39:12.920 p11. [49]
41:33.920 p12. [50]
45:50.915 p13. [39]
49:17.915 p14. [40]
51:16.90 pExtra [41]
53:32.90 pExtra [36]
54:24.90 pExtra [35]
54:58.004 Mål
NOK 
5Lars-Christer Karlsson220 [1:05:30.942]
10:08:28.554 Starttid
0.000 Start
51.45 p1. [32]
2:59.45 p2. [31]
3:47.45 p3. [33]
5:58.45 p4. [35]
8:01.410 p5. [36]
10:54.410 p6. [41]
13:44.415 p7. [40]
17:30.415 p8. [39]
23:18.420 p9. [50]
27:16.420 p10. [49]
30:30.415 p11. [48]
32:41.415 p12. [47]
37:20.420 p13. [46]
41:34.420 p14. [45]
46:20.420 p15. [44]
49:29.420 p16. [43]
55:52.40 pExtra [42]
58:39.40 pExtra [38]
1:01:29.40 pExtra [37]
1:04:09.40 pExtra [34]
1:05:30.942 Mål
EVOK 
6Stefan Pettersson205 [1:00:04.629]
10:45:41.589 Starttid
0.000 Start
1:20.45 p1. [31]
2:40.45 p2. [33]
4:03.45 p3. [32]
5:15.45 p4. [34]
6:15.45 p5. [35]
7:35.410 p6. [36]
10:02.410 p7. [41]
15:08.415 p8. [40]
19:39.415 p9. [39]
24:28.420 p10. [50]
28:29.420 p11. [49]
33:19.415 p12. [48]
35:23.415 p13. [47]
39:07.420 p14. [46]
42:16.420 p15. [43]
46:43.420 p16. [44]
52:49.40 pExtra [42]
55:17.40 pExtra [38]
1:00:04.629 Mål
KOK 
7Ange Pettersson190 [47:59.926]
10:58:26.585 Starttid
0.000 Start
2:54.410 p1. [37]
5:23.415 p2. [38]
7:54.415 p3. [42]
12:56.420 p4. [43]
18:34.420 p5. [44]
23:27.420 p6. [46]
27:33.415 p7. [47]
29:58.415 p8. [48]
32:51.420 p9. [49]
35:42.420 p10. [50]
41:46.415 p11. [39]
47:11.45 p12. [35]
47:59.926 Mål
NOK 
8Glenn Blom180 [1:03:04.551]
54:23.046 Starttid
0.000 Start
1:48.95 p1. [32]
3:54.95 p2. [31]
4:36.95 p3. [33]
7:02.95 p4. [35]
8:18.910 p5. [36]
9:33.910 p6. [37]
11:55.915 p7. [38]
19:03.915 p8. [42]
28:24.920 p9. [43]
32:23.920 p10. [44]
36:57.920 p11. [45]
42:41.920 p12. [46]
46:49.915 p13. [47]
49:30.915 p14. [48]
52:50.90 pExtra [49]
55:59.90 pExtra [50]
1:03:04.551 Mål
EVOK 
9Elin Lundqvist115 [45:59.004]
11:50:55.011 Starttid
0.000 Start
43.95 p1. [35]
1:53.910 p2. [36]
5:17.910 p3. [41]
8:14.915 p4. [40]
13:10.915 p5. [39]
20:05.915 p6. [38]
30:44.915 p7. [42]
36:54.910 p8. [37]
39:15.95 p9. [34]
41:08.95 p10. [32]
43:39.95 p11. [31]
44:35.95 p12. [33]
45:59.004 Mål
NOK 
10Ellen Kallerbäck110 [41:00.273]
11:10:22.609 Starttid
0.000 Start
52.35 p1. [35]
2:00.35 p2. [34]
4:24.310 p3. [37]
9:05.315 p4. [42]
12:40.315 p5. [38]
20:13.315 p6. [39]
25:24.315 p7. [40]
28:54.310 p8. [41]
32:42.310 p9. [36]
37:08.35 p10. [33]
40:02.35 p11. [32]
41:00.273 Mål
EVOK 
11Linnea Sohlberg Olsson110 [1:09:59.379]
1:59:46.105 Starttid
0.000 Start
1:40.85 p1. [32]
4:27.85 p2. [31]
5:42.85 p3. [33]
9:20.85 p4. [35]
11:17.810 p5. [36]
16:22.810 p6. [41]
20:02.815 p7. [40]
25:41.815 p8. [39]
35:36.820 p9. [50]
44:33.820 p10. [49]
54:23.80 pExtra [42]
58:20.80 pExtra [38]
1:03:22.80 pExtra [37]
1:08:27.80 pExtra [34]
1:09:59.379 Mål
EVOK 
12Anni Pedersén65 [56:51.449]
11:01:48.605 Starttid
0.000 Start
3:53.35 p1. [32]
10:03.35 p2. [31]
13:42.35 p3. [33]
19:02.35 p4. [35]
23:30.310 p5. [36]
27:05.310 p6. [37]
39:11.315 p7. [40]
49:05.310 p8. [41]
56:51.449 Mål
EVOK 
13Per Pedersén65 [56:51.473]
11:01:50.605 Starttid
0.000 Start
3:53.35 p1. [32]
10:03.35 p2. [31]
13:49.35 p3. [33]
19:02.35 p4. [35]
23:36.310 p5. [36]
27:09.310 p6. [37]
39:12.315 p7. [40]
49:05.310 p8. [41]
56:51.473 Mål
EVOK 
14Eva-Lena Blom55 [37:21.594]
8:10.003 Starttid
0.000 Start
3:33.95 p1. [34]
9:32.910 p2. [37]
12:13.910 p3. [36]
19:44.910 p4. [41]
24:40.95 p5. [35]
28:40.95 p6. [33]
30:22.95 p7. [31]
35:01.95 p8. [32]
37:21.594 Mål
EVOK 
15Matilda Kallerbäck40 [29:07.367]
11:44:07.644 Starttid
0.000 Start
2:24.35 p1. [32]
6:17.35 p2. [31]
10:57.35 p3. [33]
15:59.35 p4. [35]
18:05.310 p5. [36]
22:22.310 p6. [37]
29:07.367 Mål
EVOK 
16Saga Jonsson40 [29:12.352]
11:44:05.640 Starttid
0.000 Start
2:27.35 p1. [32]
6:20.35 p2. [31]
11:08.35 p3. [33]
16:08.35 p4. [35]
18:12.310 p5. [36]
22:32.310 p6. [37]
29:12.352 Mål
EVOK 
17Tea Gustavsson35 [37:00.019]
11:13:42.613 Starttid
0.000 Start
3:32.35 p1. [33]
7:29.35 p2. [31]
14:03.35 p3. [32]
18:50.35 p4. [34]
26:38.310 p5. [37]
34:57.35 p6. [35]
37:00.019 Mål
EVOK 
Ej ok
10:22:04.929 Starttid
0.000 Start
2:35.05 p1. [31]
4:30.05 p2. [32]
5:38.05 p3. [33]
7:55.05 p4. [34]
10:17.05 p5. [35]
13:20.010 p6. [36]
16:03.010 p7. [37]
18:05.015 p8. [38]
20:07.015 p9. [39]
21:30.015 p10. [40]
20:52.000 Mål