Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl255 [40:10.434]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
8:11.95 p1. [37]
10:07.915 p2. [47]
11:13.910 p3. [35]
12:12.910 p4. [44]
13:48.920 p5. [39]
15:46.915 p6. [42]
17:14.920 p7. [36]
18:49.920 p8. [31]
21:43.930 p9. [40]
24:32.920 p10. [50]
27:22.910 p11. [48]
28:16.910 p12. [32]
29:29.910 p13. [43]
30:54.910 p14. [45]
33:37.95 p15. [34]
34:05.95 p16. [38]
36:05.910 p17. [33]
36:42.910 p18. [41]
37:41.915 p19. [46]
39:25.95 p20. [49]
40:10.434 Mål
2Johan Jonsson255 [46:44.371]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
7:23.95 p1. [49]
8:59.915 p2. [46]
9:55.910 p3. [41]
10:55.910 p4. [33]
12:02.95 p5. [38]
13:10.95 p6. [34]
14:37.915 p7. [47]
15:40.910 p8. [35]
16:37.910 p9. [44]
18:38.920 p10. [39]
20:19.915 p11. [42]
21:53.920 p12. [36]
27:22.920 p13. [31]
28:58.920 p14. [50]
31:55.930 p15. [40]
36:51.910 p16. [45]
38:20.910 p17. [48]
40:10.910 p18. [32]
41:48.95 p19. [37]
45:28.910 p20. [43]
46:44.371 Mål
3Christer Martinsson255 [52:50.113]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
10:30.95 p1. [49]
13:13.915 p2. [46]
14:13.910 p3. [41]
15:27.910 p4. [33]
17:04.95 p5. [38]
18:01.95 p6. [34]
19:54.915 p7. [47]
21:56.910 p8. [35]
23:17.910 p9. [44]
25:40.920 p10. [39]
28:37.920 p11. [36]
30:53.920 p12. [31]
33:27.915 p13. [42]
34:57.920 p14. [50]
38:35.930 p15. [40]
45:22.910 p16. [48]
46:30.910 p17. [32]
48:50.910 p18. [45]
50:14.910 p19. [43]
51:53.95 p20. [37]
52:50.113 Mål
4Johan Sipiläinen255 [1:00:07.641]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
17:22.95 p1. [37]
20:20.910 p2. [43]
23:15.910 p3. [45]
24:33.910 p4. [48]
25:30.910 p5. [32]
28:06.915 p6. [42]
28:57.920 p7. [50]
32:00.930 p8. [40]
35:20.920 p9. [31]
40:14.920 p10. [39]
43:07.920 p11. [36]
46:30.910 p12. [44]
47:57.910 p13. [35]
48:59.915 p14. [47]
50:19.95 p15. [38]
52:43.910 p16. [33]
53:34.910 p17. [41]
54:56.915 p18. [46]
57:24.95 p19. [49]
59:21.95 p20. [34]
1:00:07.641 Mål
5Carl Torstensson255 [1:00:36.914]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
5:40.95 p1. [37]
5:45.90 pExtra [37]
6:57.95 p2. [34]
7:26.95 p3. [38]
8:30.915 p4. [47]
11:15.910 p5. [35]
12:29.910 p6. [44]
14:16.910 p7. [32]
15:02.910 p8. [48]
17:11.910 p9. [45]
18:17.910 p10. [43]
23:22.915 p11. [42]
26:06.920 p12. [39]
31:57.920 p13. [36]
35:06.920 p14. [50]
38:50.920 p15. [31]
43:47.930 p16. [40]
53:33.95 p17. [49]
55:39.915 p18. [46]
56:46.910 p19. [41]
57:51.910 p20. [33]
1:00:36.914 Mål
6Ola Fransson205 [49:02.043]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
6:57.95 p1. [37]
7:55.95 p2. [34]
8:52.95 p3. [38]
10:03.915 p4. [47]
12:14.910 p5. [44]
14:19.910 p6. [32]
15:09.910 p7. [48]
17:18.910 p8. [45]
27:16.910 p9. [43]
30:53.915 p10. [42]
32:05.920 p11. [50]
36:35.930 p12. [40]
39:54.920 p13. [31]
42:45.920 p14. [36]
45:25.920 p15. [39]
49:02.043 Mål
7Kerstin Hjalmarsson165 [49:56.949]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
17:10.910 p1. [44]
19:34.920 p2. [39]
23:07.920 p3. [36]
27:32.920 p4. [31]
31:41.920 p5. [50]
33:19.915 p6. [42]
37:26.910 p7. [32]
38:31.910 p8. [48]
40:18.910 p9. [45]
41:51.910 p10. [43]
43:42.95 p11. [37]
44:57.95 p12. [34]
45:39.95 p13. [38]
48:31.95 p14. [49]
49:56.949 Mål
8Jörgen Fransson155 [1:05:06.289]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
7:18.95 p1. [37]
8:59.910 p2. [43]
16:03.920 p3. [50]
17:34.915 p4. [42]
22:01.920 p5. [36]
37:07.910 p6. [48]
40:05.910 p7. [35]
41:18.915 p8. [47]
42:46.95 p9. [38]
45:14.910 p10. [33]
46:15.910 p11. [41]
48:57.915 p12. [46]
51:35.95 p13. [49]
54:22.95 p14. [34]
1:05:06.289 Mål
9Ellen Kallerbäck140 [38:39.000]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
10:25.95 p1. [49]
13:06.915 p2. [46]
13:16.90 pExtra [46]
14:32.910 p3. [41]
15:41.910 p4. [33]
17:11.95 p5. [38]
18:05.95 p6. [34]
20:06.915 p7. [47]
21:33.910 p8. [35]
23:05.910 p9. [44]
27:40.915 p10. [42]
31:20.910 p11. [32]
32:52.910 p12. [48]
35:04.910 p13. [45]
36:30.910 p14. [43]
38:39.000 Mål
10Kent Ekdahl140 [48:16.293]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
7:42.95 p1. [49]
10:30.910 p2. [41]
11:46.910 p3. [33]
13:19.915 p4. [46]
17:10.95 p5. [34]
17:48.95 p6. [38]
19:15.915 p7. [47]
20:36.910 p8. [35]
22:07.910 p9. [44]
25:00.915 p10. [42]
27:29.920 p11. [39]
31:54.920 p12. [36]
48:16.293 Mål
11Anton Karlsson140 [51:05.985]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
11:46.95 p1. [37]
13:01.95 p2. [34]
13:42.95 p3. [38]
15:01.915 p4. [47]
16:17.910 p5. [35]
17:43.910 p6. [44]
20:33.920 p7. [39]
25:35.915 p8. [42]
31:52.910 p9. [48]
35:06.910 p10. [32]
36:48.910 p11. [43]
40:10.910 p12. [45]
46:20.95 p13. [49]
51:05.910 p14. [41]
Saknas Mål
12Lovisa Torstensson130 [36:11.742]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
10:55.910 p1. [43]
13:57.910 p2. [45]
15:34.910 p3. [48]
16:46.910 p4. [32]
18:42.910 p5. [44]
20:09.910 p6. [35]
21:12.915 p7. [47]
22:49.95 p8. [38]
26:40.910 p9. [41]
27:50.910 p10. [33]
29:01.915 p11. [46]
31:37.95 p12. [49]
34:44.95 p13. [34]
35:31.95 p14. [37]
36:11.742 Mål
13Tea Gustavsson130 [36:29.871]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
9:55.95 p1. [49]
12:11.915 p2. [46]
15:06.910 p3. [41]
16:23.910 p4. [33]
17:41.95 p5. [38]
19:08.915 p6. [47]
20:25.910 p7. [35]
21:58.910 p8. [44]
24:56.910 p9. [48]
27:40.910 p10. [45]
29:05.910 p11. [43]
31:12.910 p12. [32]
34:51.95 p13. [34]
35:44.95 p14. [37]
36:29.871 Mål
14Mari Torenstam130 [40:40.719]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
13:32.95 p1. [37]
14:38.95 p2. [34]
15:25.95 p3. [38]
16:48.915 p4. [47]
18:32.910 p5. [35]
19:45.910 p6. [44]
22:03.910 p7. [32]
23:07.910 p8. [48]
25:22.910 p9. [45]
27:06.910 p10. [43]
30:00.95 p11. [49]
33:00.915 p12. [46]
36:15.910 p13. [33]
37:12.910 p14. [41]
40:40.719 Mål
15Johan Lorentzon130 [47:17.457]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
13:09.95 p1. [49]
15:37.915 p2. [46]
16:44.910 p3. [41]
21:00.910 p4. [33]
23:59.95 p5. [38]
25:10.915 p6. [47]
26:59.910 p7. [35]
28:17.910 p8. [44]
30:37.910 p9. [32]
33:09.910 p10. [43]
36:10.910 p11. [48]
40:24.910 p12. [45]
44:00.95 p13. [37]
45:40.95 p14. [34]
47:17.457 Mål
16Stina Persson130 [47:20.430]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
13:06.95 p1. [49]
15:40.915 p2. [46]
16:42.910 p3. [41]
22:21.910 p4. [33]
23:52.95 p5. [38]
25:19.915 p6. [47]
27:05.910 p7. [35]
28:29.910 p8. [44]
30:41.910 p9. [32]
33:11.910 p10. [43]
36:13.910 p11. [48]
40:21.910 p12. [45]
44:04.95 p13. [37]
45:44.95 p14. [34]
47:20.430 Mål
17Gun-Britt Fransson130 [53:56.715]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
7:34.95 p1. [49]
10:21.910 p2. [41]
13:09.910 p3. [33]
14:52.95 p4. [38]
16:07.95 p5. [34]
17:16.95 p6. [37]
19:35.915 p7. [47]
21:12.910 p8. [35]
22:37.910 p9. [44]
31:38.910 p10. [32]
32:48.910 p11. [48]
34:54.910 p12. [45]
37:03.910 p13. [43]
47:46.915 p14. [46]
53:56.715 Mål
18Filip Kronmar120 [54:28.496]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
7:47.95 p1. [37]
9:09.910 p2. [43]
14:27.910 p3. [45]
15:40.910 p4. [48]
16:58.910 p5. [32]
19:04.910 p6. [35]
20:58.915 p7. [47]
22:25.95 p8. [38]
29:58.95 p9. [34]
42:41.920 p10. [36]
48:37.920 p11. [39]
54:28.496 Mål
19Monica Påhlstorp115 [46:37.332]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
10:34.95 p1. [49]
13:11.915 p2. [46]
14:37.910 p3. [41]
15:52.910 p4. [33]
17:29.95 p5. [38]
19:19.95 p6. [37]
22:08.915 p7. [47]
26:12.910 p8. [32]
28:27.910 p9. [44]
32:54.910 p10. [48]
34:59.910 p11. [45]
37:11.910 p12. [43]
46:37.332 Mål
20Simon Eriksson95 [47:39.969]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
10:19.95 p1. [49]
12:56.915 p2. [46]
14:24.910 p3. [41]
15:49.910 p4. [33]
17:22.95 p5. [38]
18:37.95 p6. [34]
22:54.95 p7. [37]
28:46.910 p8. [32]
31:03.910 p9. [44]
40:25.920 p10. [39]
47:39.969 Mål
21Anni Pedersén95 [48:04.906]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
10:23.95 p1. [49]
13:02.915 p2. [46]
14:26.910 p3. [41]
15:51.910 p4. [33]
17:24.95 p5. [38]
18:39.95 p6. [34]
22:56.95 p7. [37]
28:40.910 p8. [32]
28:48.90 pExtra [32]
31:05.910 p9. [44]
40:28.920 p10. [39]
48:04.906 Mål
22Oliver Eriksson55 [33:38.914]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
17:52.95 p1. [49]
21:26.915 p2. [46]
23:46.910 p3. [41]
26:22.910 p4. [33]
29:51.95 p5. [38]
31:28.95 p6. [34]
32:44.95 p7. [37]
33:38.914 Mål
23Olle Kallerbäck55 [33:41.520]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
17:55.95 p1. [49]
21:49.915 p2. [46]
24:21.910 p3. [41]
26:47.910 p4. [33]
29:56.95 p5. [38]
31:34.95 p6. [34]
32:49.95 p7. [37]
33:41.520 Mål
24Elias Torstensson55 [33:42.570]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
17:59.95 p1. [49]
21:37.915 p2. [46]
24:27.910 p3. [41]
26:36.910 p4. [33]
29:57.95 p5. [38]
31:39.95 p6. [34]
32:52.95 p7. [37]
33:42.570 Mål
25Erik Rask Hemmingsård55 [33:46.586]
17:36:33.015 Starttid
0.000 Start
17:58.95 p1. [49]
21:33.915 p2. [46]
24:06.910 p3. [41]
26:28.910 p4. [33]
30:02.95 p5. [38]
31:37.95 p6. [34]
33:00.95 p7. [37]
33:46.586 Mål
Ej ok
- Starttid
0.000 Start
5:54:26.00 pExtra [49]
5:58:00.00 pExtra [46]
6:00:20.00 pExtra [41]
6:02:56.00 pExtra [33]
6:06:25.00 pExtra [38]
6:08:02.00 pExtra [34]
6:09:18.00 pExtra [37]
6:10:11.930 Mål