Motionspass

Rastpasset är i första hand tänkt för skolorna, men naturligtvis fritt att ladda ner och använda av vem som vill. Det går att använda som idrottslektion, eller individuellt under raster, eller för elever som inte kan delta i en vanlig idrottslektion.

Lunchpasset är i första hand tänkt för företag, men också fritt att ladda ner och använda av vem som vill.

Kontrollringarna har en öppning på både Rastpasset och Lunchpasset. Öppningen markerar var fotografen stått och riktat kameran mot centrum på ringen.

Veckans bana kan användas fritt av alla som vill röra på sig i skogen. Kontrollerna är markerade med en orange-vit cylinder, med kodsiffra och bokstav/symbol.
På stadsbanorna sitter kontrollerna på en 40-50 cm hög stängselstolpe av trä.
Blå och svarta banor är svårast, röda inte fullt så svåra, orange lättare och gula/vita lättast.

Kompisträning är till för den som vill teknikträna med hjälp av en kompis. Här förser båda sig med klädnypor och/eller snitsel för att markera kontroller åt varandra. Starta gemensamt, men åt var sitt håll. Häng ut vid hälften av kontrollerna vardera och invänta sedan kompisen. Fortsätt sedan banan och plocka in den andres markering. De som vill kan också låna småskärmar som används på veckans bana.

Sänd gärna ett meddelande till 598hansson@telia.com om du genomfört ett pass (Rastpass, Lunchpass, Veckans bana eller Kompisträning). Det ger oss mera resurser att skapa fler övningar.
Meddela oss även gärna om det är någon kontroll som inte finns kvar, så att vi kan ersätta dessa.

Mycket nöje!


R A S T P A S S L U N C H P A S S
Startkort
Emmaboda 11-1 bilder
Emmaboda 11-1 karta
Emmaboda 11-4 bilder
Emmaboda 11-4 karta
Emmaboda 2013-1 bilder
Emmaboda 2013-1 karta
Johansfors 10-5 bilder
Johansfors 10-5 karta
Lindås 11-3 bilder
Lindås 11-3 karta
Lindås 12-2 bilder
Lindås 12-2 karta
Långasjö 11-2 bilder
Långasjö 11-2 karta
Vecka 21 bana 4 blå
Vecka 22 Bana 2 gul
Vecka 22 Bana 4 blå
Vecka 24 blå kort
Vissefjärda 2010-2 bilder NY
Vissefjärda 2010-2 karta NY
Vissefjärda 2020-1 bilder
Vissefjärda 2020-1 karta
Startkort
Flygtdammarna 10-1, bilder
Flygtdammarna 10-1, karta
V E C K A N S   B A N A K O M P I S - T R Ä N I N G A R
2022 v18 Bana 1
2022 v18 Bana 2
2022 v19 bana H16
2022 v19 bana HD14
Vecka 17 kort
Vecka 17 lång
Vecka 17 mellan
Vecka 18 kort
Vecka 18 lång
Vecka 18 lång kurvor
Vecka 18 mellan
Vecka 18 röd kurvor
Vecka 19 blå kort medsols
Vecka 19 blå kort motsols
Vecka 19 blå lång medsols
Vecka 19 blå lång motsols
Vecka 19 blå mellan medsols
Vecka 19 blå mellan motsols
Vecka 19 gul medsols
Vecka 19 gul motsols
Vecka 20 kort
Vecka 20 lång
Vecka 20 mellan
Vecka 21 bana 1 vit
Vecka 21 bana 2 gul
Vecka 21 bana 3 blå
Vecka 21 bana 4 blå
Vecka 21 bana 5 blå
Vecka 22 Bana 1 vit
Vecka 22 Bana 2 gul
Vecka 22 Bana 3 blå
Vecka 22 Bana 4 blå
Vecka 24 blå kort
Vecka 24 blå lång
Vecka 24 gul
Vecka 24 vit
Vecka 34 Sträva Kort
Vecka 34 Sträva Lång
Vecka 34 Sträva Mellan
Vecka 41 GO cupen 2020 Bana 1
Vecka 41GO cupen 2020 Bana 2
Vecka 41GO cupen 2020 Bana 3
Vecka 47 Bana 1
Vecka 47 Bana 2
Vecka 47 Bana 3
Vecka 47 Bana 4
Vecka 48 Lång
Vecka 48 Lätt
Vecka 48 Medel
Vecka 49 kort
Vecka 49 lång
Vecka 49 mellan
Vecka 50 kort
Vecka 50 lång
Vecka 50 mellan
Vecka 51 Kort
Vecka 51 Lång
Vecka 51 Mellan
EVOK Open 1 2020
EVOK Open 2 Sp 2020
EVOK Open 4 Skinnabo Bana 1
EVOK Open 4 Skinnabo Bana 2
Kontrollplock UO Långasjö Bana 1
Kontrollplock UO Långasjö Bana 2
Kontrollplock UO Långasjö Bana 3
Sprint-OL 2020-11-10 Bana 1
Sprint-OL 2020-11-10 Bana 2
Sprint-OL 2020-11-10 Bana 3
UO i Hällasjömåla bana 1
UO i Hällasjömåla bana 2
UsynligO vid Kässjön Bana 1
UsynligO vid Kässjön Bana 2
UsynligO vid Kässjön Bana 3
Vecka 35 UO Rassle kort
Vecka 35 UO Rassle längre
Vecka 35 UO Rassle längst
Vecka 36 UO Rassle Kort
Vecka 36 UO Rassle Lång
Vecka 36 UO Rassle Mellan
Vecka 37 Förenkla Bana 1
Vecka 37 Förenkla bana 2
Vecka 37 Förenkla bana3
Vecka 38 Krysseboda kort
Vecka 38 Krysseboda lång
Vecka 38 Krysseboda mellan
Vecka 39 Rassle kort
Vecka 39 Rassle lång
Vecka 39 Rassle medel
Vecka 40 Lassamåla bana 1
Vecka 40 Lassamåla bana 2
Vecka 40 Lassamåla bana 3
Vecka 40 Lassamåla bana 4
Vecka 42 Gerdabanor kort
Vecka 42 Gerdabanor lång
Vecka 42 Gerdabanor mellan
Vecka 43 LinjeOl bunkerbacken Bana 1
Vecka 43 LinjeOl bunkerbacken Bana 2
Vecka 43 LinjeOl bunkerbacken Bana 3
Vecka 45 Följa Jonas kort
Vecka 45 Följa Jonas lång
Vecka 45 Följa Jonas mellan
Veteran-OL 2020-11-04 B1
Veteran-OL 2020-11-04 B2
Veteran-OL 2020-11-04 B3
Veteran-OL 2020-11-04 B4