Skolan

De senaste åren har orientering blivit populärt i flera av kommunens skolor. Klubben hjälper skolorna att arrangera skolorientering för elever i låg- och mellanstadiet. Flera skolor har också friluftsdagar vid simhallen, där också orientering ingår. Detta har varit väldigt uppskattat och vi märker ett ökat intresse för orientering bland ungdomar.

Vi kommer att fortsätta detta positiva samarbete med skolorna. Samtliga skolor i kommunen deltar efter ett fastlagt schema. Med medel från Idrottslyftet (statligt bidrag) klarar vi kostnaderna för kartmaterial. Ledare från föreningen ställer upp ideellt.

Med hjälp av Idrottslyftet har skolgårdskartor ritats i syfte att användas för skolorientering. Dessa kartor uppdateras relativt ofta för att vara så aktuella som möjligt. Det finns därför inga färdigtryckta kartor, utan dessa skrivs ut, ofta tillsammans med banor eller övningar, vid respektive träning.

Vi vill underlätta och stimulera idrotts- och klasslärare att skapa fler aktiviteter med orientering. Därför gör vi nu dessa kartor tillgängliga för nedladdning i Ocad- och Pdf-format.

De skolor som har Ocad kan använda dessa kartor för banläggning och utskrifter.

Övriga kan använda Pdf-filerna och behöver då programmet Adobe Reader.

Har du synpunkter på någon karta, kontakta Orienteringskommittén.


A-hallen, (ocad-fil), 2019-01-24
Alsbohallen, (ocad-fil), 2019-01-24
Alsbohallen, (pdf-fil), 2011-01-21
B-hallen, (ocad-fil), 2019-01-24
Emmaboda skola, (ocad-fil), 2020-11-06
Emmaboda skola, (pdf-fil), 2020-11-06
Krysseboda, (pdf-fil), 2013-10-09
Lindås skola, (ocad-fil), 2019-01-24
Lindås Skola, (pdf-fil), 2017-05-05
Långasjö skola, (ocad-fil), 2019-01-24
Långasjö skola, (pdf-fil), 2016-04-14
Skolskogen Johansfors, (ocad-fil), 2019-01-24
Vissefjärda skola 2020, (pdf-fil), 2020-10-21