Personuppgifter

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.
Emmaboda Verda OK har antagit en ny integritetspolicy för behandling av personuppgifter.
I nedanstående dokument kan du läsa mer om detta.