Skogspokalen

Alla tävlingsresultat läggs löpande in i Orient, ett program som räknar ut poängen för skogspokalen och klubbmästare. Genom att logga in på www.evok.se/orient kan du följa din och dina klubbkompisars jakt på poäng. Där finns också alla gamla resultat från år 2000 och framåt.
Det krävs att du loggar in med lösenord, detta fås genom att skicka ett mail till Jörgen Fransson.
Regler för Skogspokalen 2018-2022
De tio bästa tävlingarna räknas av minst distriktsklass.
Inget krav på antalet deltagare i klassen.
Tävling med gemensam start och tävling med jaktstart räknas inte.

Poäng: segrartid/egen tid x 100
Tillägg med 10 p för tävlanden i elitklass, 5 p i HD21 och avdrag med 15 p i kortklasser.
Öppna klasser ger 0 poäng.
Tillägg med 0,1 p för varje startande i klassen, max 10 p.

Den som under året erhållit flest poäng innehar priset under ett år. Priset tillfaller slutligen den som efter fem år nått högst sammanlagda poäng.

Regler för Klubbmästare
Klubbmästare koras i varje tävlingsklass.
Minst fem tävlingar av minst distriktsklass.
Inget krav på antalet deltagare i klassen.
De fem bästa tävlingarna räknas.
Samma poängberäkning som för Skogspokalen.