Kallelse till medlemsmöte 18/5

Vi kallar till ett medlems-/informations-möte angående den planerade utvecklingen av Ubbemåla-området.

Vi träffas kl. 18.00 i Skäveryd söndagen den 18 maj.
Vi kommer då att få besök av några personer från den arbetsgrupp som arbetar med utvecklingen av rekreationsområdet i Ubbemåla/Grimmansmåla där pulkabacken kommer att vara centrum.

Hjärtligt välkommen.

Styrelsen (Gustaf), 5 Maj 2014
Slutdatum för visning: 18 Maj 2014