Styrelsemöte-protokoll utlagt!

Hittas nu i dokumentarkivet.

Vi behandlade bl.a. natt-närtävlingen 9 september, att MTBorientering ingår i vår verksamhet
och att vi ska fixa en sjukvårdsväska som följer med hjärtstartaren. Dessutom tog vi det officiella beslutet om att bilda Ubbemålagruppen och vilka som ingår där.

Stina, 2 Sep 2014
Slutdatum för visning: 7 Sep 2014