Minnesanteckningar från Tjoget-möte 2014-09-29

Minnesanteckningarna finns nu att läsa i Dokumentarkivet under Arrangemangs-kommittén.

Jörgen F, 30 Sep 2014
Slutdatum för visning: 30 Okt 2014