Skäverydsbladet

Nu är det dags att sätta ihop något kul till tidningen.

Skriv om vad du vill. Skriv långt eller kort. Skriv om nytt eller gammalt. Allt är välkommet!
Skicka ditt bidrag till gote.lundberg@telia.com
senas den 15 mars.

Tidningskommittén, 4 Mar 2017
Slutdatum för visning: 20 Mar 2017