Träning i Skäveryd i kväll.

Joakim Ekdahl är kvällens banläggare. Temat är framförhållning.

Joakim har lagt 3 banor med vägvalsmöjligheter.
Det finns också en del långsträckor som ger bra möjlighet att träna på framförhållning.

Det gäller att försöka memorera de viktigaste hållpunkterna på sträckorna. På så sätt behöver du inte stanna så ofta för att läsa kartan.

Ronny, 14 Mar 2017
Slutdatum för visning: 15 Mar 2017