Alla på fötter !!

Klubbutflykt den 6 Maj
Anmälan
Senast söndag 30 april kl. 23.59 via Eventor eller per mail till kexholms.sk@outlook.com.
U-klasser och Öppna motionsklasser anmälan även på tävlingsdagen till 11.00.

Se mer info i nyhet nedan.

Ola, 26 Apr 2017
Slutdatum för visning: 6 Maj 2017