Veteran-ol 2018-12-12

Kalmar OK avslutar Veteran-ol för hösten. Samling Kalmar OK:s klubbstuga i Smedby (Tingbystugan). Gemensam avresa från Xylem kl. 08.45.

Inbjudan Veteran-ol 2018-12-12

Jörgen F, 11 Dec 2018
Slutdatum för visning: 12 Dec 2018