KALLELSE till ÅRSMÖTE

Medlemmar kallas till årsmöte med Emmaboda Verda OK söndagen den 27 januari kl 15.00 i Skäveryd.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Förslag på ärenden från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-01-01. Föredragningslista publiceras på hemsidan och i Skäveryd senast 2019-01-22. Klubben bjuder på fika.

Jörgen F, 18 Dec 2018
Slutdatum för visning: 27 Jan 2019