Mera skolorientering i Emmaboda

I dag var det dags för 2:a halvan av årskurs 2 att prova på orientering.

I klassrummet ställdes många frågor om orientering, stämpelsystem och tävling. Som förberedelse till uteövningen studerades kartans färger och kartecken. På skolgården övades på att vända kartan rätt och hitta kontroller som var utsatta i en stjärna. Efter lite vila övades med datapinnar i en stämpelstafett.

Se bilder

Ronny, 28 Maj 2008
Slutdatum för visning saknas