Träningen tisd 28 april 2020 kl 17.30

Joakim E har lagt tre banor på södra delen av ryggamokartan.

Vägvisning 3 km Ö Lindås, sväng vänster vid skylt Susingsborg. Starten är vid vägkorsningen strax efter passering av järnvägen.
Bana gul 2240m, bana röd 3110m och bana blå 4160m. Vid kontrollerna hänger röd och gul snitsel.
Vid kontroll 1 och 2 på bana röd och blå förekommer avverkning av barkborreträd. Se upp för maskiner om de finns i närheten! Nya körvägar och snitslar med varierande färger förekommer. I början och slutet finns gammalt hygge och ett jakttorn som inte är markerat på kartan.
Snitslarna hänger ute t.o.m. söndagen den 3 maj.

Sänkan K41

Jörgen/Joakim, 27 Apr 2020
Slutdatum för visning: 3 Maj 2020