Ronny Hjalmarsson har lämnat oss.

Vi har idag nåtts av det chockartade beskedet att vår uppskattade klubbmedlem Ronny Hjalmarsson hastigt har avlidit.

Ronny har under stora delar av sitt liv varit aktiv och mycket engagerad i Emmaboda OK och Emmaboda Verda OK.
Han har varit en omtyckt ledare för alla åldrar, inte minst för våra ungdomar. Han var i många år styrelseledamot, ledamot i flera kommittéer (bl.a. som kartansvarig) och klubbens banläggare för både stora och små tävlingar och träningar. Han lade ner mycket arbete med stafetten Tjoget. Ronny var dessutom en av Sveriges bästa orienterare i sin åldersklass.
Ronny blev 74 år.
Han lämnar ett stort tomrum efter sig.
Våra tankar går främst till hustrun Kerstin men även till övriga familjemedlemmar.


Ronny Hjalmarsson


Jörgen F, 17 Dec 2021
Slutdatum för visning: 9 Jan 2022