Förslag från medlem

som ska tas upp på årsmötet 2022

Ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 januari 2022

Siv Larsson, 28 Dec 2021
Slutdatum för visning: 3 Jan 2022