Årsmöte i Skäveryd

Klubben höll i kväll årsmöte i Skäveryd. Efter 27 år som ledamot och 4 som suppleant lämnade Göte Gustafsson styrelsen. Ny ledamot efter Göte blir Mari Torenstam.

Göte har inte skrivit kontrakt med någon annan klubb och vi behöver hans tjänster även i fortsättningen. Han finns kvar i både tränings- och tävlingskommitté och valdes dessutom till "Gårdskarl" för klubbstugan.

2008 var ett bra år för klubben, även om medlemsantalet inte ökade lika mycket som 2006-2007. Våra arrangemang och träningar är uppskattade och varierande. Många medlemmar ställer upp som funktionärer och träningsansvariga. Vi har fått fler att delta i utbildning och tillsatt yngre funktionärer på viktiga poster.

Vill du veta mer om vad vi gjorde 2008 kan du läsa verksamhetsberättelsen.

Ronny, 1 Feb 2009
Slutdatum för visning saknas