HLR-kurs

16 klubbmedlemmar var i kväll i simhallen för den årligt återkommande utbildningen i Hjärt-Lung-Räddning. Kristine Åkesson som är utbildad instuktör ledde övningarna. De flesta momenten tränades på dockor, vilka tyvärr inte gick att få liv i. Några moment övade vi på varandra.

Utöver den vanliga HLR-träningen med kompressioner och inblåsning, lärde vi oss i år att använda hjärtstartare (defibrillator). Dessutom fick vi också öva på åtgärder vid luftstopp.

Klubben har ansökt om bidrag för anskaffning av en defibrillator, vilken skall finnas tillgänglig i klubblokalen och vid vår tävling Tjoget.

Ronny, 25 Feb 2009
Slutdatum för visning saknas